Ungdomskontakten

Ungdomskontakten er et forebyggende tiltak for ungdom i alderen 12-20 år. Vi er opptatt av at ungdom skal bli sett, bli hørt og bli forstått. Det er gratis og frivillig å motta hjelp fra Ungdomskontakten.

Hos Ungdomskontakten møter du trygge, tydelige og tilgjengelige voksenpersoner med sosialfaglig kompetanse. Ungdomskontaktene har taushetsplikt.

Oppsøkende sosialt arbeid

I vårt arbeid har vi oppsøkende sosialt arbeid som metode. Vi driver med relasjonsbygging og er lett tilgjengelig på ulike arenaer for ungdom og der ungdom ferdes. Vi jobber både på dagtid, på kveld og på helg. Du kan blant annet treffe oss på ungdomsskolene, på videregående, på Panzer, i sentrumsgatene eller på ulike arrangement for ungdom.  

Individuell oppfølging

I individuell oppfølging med ungdom har vi fokus på relasjon, mestring og ressurser. Vi tilbyr råd, veiledning og støtte til ungdom og foreldre. I oppfølgingen bruker vi ulike verktøy og metoder.

Gruppevirksomhet

Her er det relasjonsbygging og holdningsskapende arbeid i fokus. Gruppa skal være en arena for å bygge nye og gode vennerelasjoner. Gjennom ulike aktiviteter og tema ønsker vi å bryte ned fordommer, skape mestringsfølelse, vise likheter, ulikheter og toleranse. Vi ønsker også at ungdommene skal utvikle en bedre selvfølelse, en meningsfull tilværelse og evnen til å ta egne valg.

Samarbeid

For å få til et helhetsbilde rundt ungdom og ungdomsmiljøet samarbeider vi med flere instanser. Blant annet skolene, Miljøteamene, Panzer, Ungdomshelsetjenesten, Politiet, Rustjenesten og Barneverntjenesten.

 

Kontakt

Vi har kontor i samme bygg som Panzer i Hanskemakergata 15.

Tine 
Tlf: 974 08 265
E-post: Send e-post

Stian                  
Tlf: 909 51 012 
E-post: Send e-post

Facebook: Ungdomskontakten i Verdal

Postadresse: Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal