Trygghetsalarm

Bor du alene og har behov for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner, har smerter eller føler deg utrygg kan du søke om trygghetsalarm.

Hva er en trygghetsalarm?

Trygghetsalarm er et servicetilbud til innbyggere i Verdal kommune kommune, og styres av hjemmetjenesten. 

 • Alarmen er på størrelse med et armbåndsur. Du bærer den på deg i hjemmet for å kunne tilkalle hjelp hvis akutt behov oppstår 

 • Alarmen er enkel å bruke. Når du utløser alarmen, blir du koblet direkte til ett responssenter som besvarer ditt anrop, og varsler hjemmetjenesten 

 • Røykvarsler kobles til trygghetsalarmen.

 • Trygghetsalarmen kan brukes når som helst på døgnet 

 • Det monteres en nøkkelboks utenfor inngangsdør til oppbevaring av din dørnøkkel, slik at hjemmesykepleien kan komme inn til deg når du har trykket på alarmen 

 • Trygghetsalarmen har telefonabonnement og SIM-kort inkludert i alarmen 

Hvem kan få trygghetsalarm?

 • Du har en helsesvikt eller funksjonsnedsettelse som gir behov for akutt hjelp utover faste avtaler med hjemmesykepleien
 • Du bor hjemme alene eller tilbringer mye tid alene hjemme
 • Du er klar og orientert, men har en funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å bruke telefon

Slik søker du

Du søker trygghetsalarm ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. 

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende

Søk om helse og omsorgstjenester (PDF, 328 kB)

Skjema sendes til:

Verdal kommune v/Koordinerende enhet
Postboks 24 
7651 Verdal

Her kan du lese mer om trygghetsalarm (PDF, 81 kB)

Hva koster det?

 • Abonnement pr. år, brukere med inntekt under 2 G, kr. 3278,-
 • Abonnement pr. år, brukere med inntekt over 2 G, kr. 3815,-