Organisasjonskart

Den politiske ledelsen i Verdal kommune består av ordfører, varaordfører, leder i utvalg plan og samfunn og leder i utvalg for mennesker og livskvalitet.  

Kommunen må ha en administrasjon som passer på at det som er bestemt i kommunestyret faktisk skjer. Den øverste lederen for administrasjonen er kommunedirektøren. Kommunedirektøren skal passe på at det kommunestyret bestemmer blir gjennomført, og har ansvaret for den daglige driften av kommunen. Kommunedirektørens kontor består av kommunedirektøren, kommunalsjefer og rådgivere.

Rådgiver og stabsfunksjon hos kommunedirektøren består av sentralbord, info, arkiv, merkantil helse, økonomi, personal, samfunnsmedisin og utvikling og virksomhetsstøtte. 

§ 27-samarbeid med Levanger kommune.

§ 27-samarbeid med Levanger kommune.

 

§ 27-samarbeid med Levanger kommune.

Innkjøpssamarbeid mellom Verdal, Levanger, Inderøy, Steinkjer og Snåsa kommune.

IKT-samarbeid mellom Verdal, Levanger, Inderøy, Steinkjer og Snåsa kommune.