Politisk ledelse

Den politiske ledelsen i Verdal kommune består av ordfører, varaordfører, leder i utvalg plan og samfunn og leder i utvalg for mennesker og livskvalitet.  

Ordfører

Knut Snorre Sandnes - Klikk for stort bilde

Knut Snorre Sandnes er ordfører i Verdal kommune og han representerer Høyre. 

Ordføreren har ifølge kommuneloven i oppgave å lede møter i formannskap og kommunestyre. 

Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i alle kommunale folkevalgte organer. I kontrollutvalget har ordføreren likevel bare møte- og talerett. Ordføreren har bare stemmerett i organer der han er valgt medlem. 

Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne så lenge myndigheten ikke er delegert til andre. 

Kontaktinformasjon:
Telefon: 970 75475
E-post: Send e-post 

Varaordfører

Hilde Daleng - Klikk for stort bilde

Hilde Daleng er varaordfører i Verdal kommune og hun representerer Senterpartiet.

Hvis ordføreren trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordføreren opp som ordfører. 

Varaordfører leder også møter i formannskapet og kommunestyret om ordfører er fraværende.

Kontaktinformasjon:
E-post: Send e-post 

Utvalgsleder mennesker og livskvalitet

Charlotte Fætten Aakerhus - Klikk for stort bilde

Charlotte Fætten Aakerhus er leder i utvalg for mennesker og livskvalitet og hun representerer Høyre. 

Se informasjon om utvalget her.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 480 94191
E-post: Send e-post 

Utvalgsleder plan og samfunn

Marit Voll - Klikk for stort bilde

Marit Voll er leder i utvalg for plan og samfunn og hun representerer Senterpartiet.

Se informasjon om utvalget her.

Kontaktinformasjon:
E-post: Send e-post