Politiske utvalg og folkevalgte

Her finner du informasjon om hva de ulike politiske organene i Verdal kommune gjør og hvem de folkevalgte er.

Oversikt over møter, saker, medlemmer og varamedlemmer i de ulike styrene og utvalgene finner du på Publikum.

Kommunestyret og formannskapet

Kommunestyret og formannskapet er de øverste politiske organene i Verdal kommune.

 Medvirkningsråd

Rådene skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder det aktuelle rådet. De er rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder eldre, funksjonshemmede, ungdom og innvandrere. 

Øvrige utvalg