Reglement skatteutvalget

Skatteutvalget er utvalg oppnevnt i medhold av §§ 5-1 og 5-7 i kommuneloven.