Reglement utvalg for klagesaker

Reglement for utvalg for klagesaker i Verdal for perioden 2019-2023.