Reglement kommunestyret

Reglement for kommunestyret i Verdal for perioden 2019-2023