Reglement utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet

Plan og samfunn og mennesker og livskvalitet er utvalg oppnevnt i medhold av §§ 5-1 og 5-7 i kommuneloven. Utvalgene kan også tildeles oppgaver som faste utvalg iht. særlover.