Reglement rådet for likestilling av funksjonshemmede

Reglement for rådet for likestilling av funksjonshemmede for perioden 2023-2027..

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den 2019 sak nr. 107/19.