Reglement integreringsrådet

Reglement for integreringsrådet i Verdal kommune for perioden 2019-2023. 

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte 31.05.21 som sak nr. 65/21.