Reglement ungdomsrådet

Reglement for Verdal ungdomsråd for perioden 2019-2023.

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte 25.11.2019 som sak 107/19.