Reglement eldrerådet

Reglement for eldrerådet i Verdal kommune for perioden 2019-2023

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den 2019 sak nr. 107/19.