Reglement utvalg for utmarkssaker

Reglement for utvalg for utmarkssaker i Verdal kommune.

Utvalg for utmarkssaker er oppnevnt i samsvar med §§ 5-1 og 5-7 i kommuneloven. Utvalget kan også tildeles oppgaver som faste utvalg iht. særlover.