Kommunedirektørens stab

Rådgiver og stabsfunksjon hos kommunedirektøren består av sentralbord, info, arkiv, merkantil helse, økonomi, personal, samfunnsmedisin og utvikling og virksomhetsstøtte.