Grande Entreprenør innstilles til å bygge Nye Stiklestad skole

Anbudskonkurransen for byggingen av Nye Stiklestad skole ble avgjort torsdag 15.06.23. Blant fem gode tilbud endte til slutt Grande Entreprenør opp med best totalscore.

Anbudskonkurransen ble vektet etter fire kriterier; pris, kompetanse, gjennomføringsplan og miljø. Vinneren scoret jevnt høyt på alle områder, og spesielt på tildelingskriteriet miljø skilte Grande Entreprenør seg positivt ut.

Klima- og energirådgiver i Verdal kommune, Torill Meistad, er svært fornøyd med at den nye skolen på Stiklestad – i likhet med Verdal bo- og behandlingssenter og nye Vinne skole – vil ta i bruk innovative klima- og miljøløsninger.

- Når vi bygger skoler, da bygger vi for framtidas generasjon, og det gleder meg stort at kommunen virkelig satser på framtidsretta miljøløsninger, sier Meistad. Hun trekker spesielt fram kommunens løsning for gjenbruk av overvann i toalettene som en metode å begrense klimaavtrykket til kommunen på og skape bevissthet på bruk av vann

Verdal kommune - Klikk for stort bildeKlima- og energirådgiver Torill Meistad og kommunalsjef oppvekst Harald Morten Steen i Verdal kommune.

Kommunalsjef oppvekst i Verdal kommune, Harald Morten Steen, deler Meistads entusiasme for prosjektet, og ser frem til at ny skole på Stiklestad endelig blir realisert.

- Dette er et kjempeløft for Verdal kommune. Barna våre får en moderne og god skole, det betyr bedre arbeidsbetingelser for våre ansatte, det øker både skolens og kommunens attraktivitet, og ikke minst vil skoleutbygginga bety mye for den samlede utviklinga av hele Stiklestad, sier Steen.

 Han deler også Meistad sitt engasjement for byggeprosjektets offensive miljøprofil, og ser fram til at tiltakene blir iverksatt. 

Kommunen kan opplyse om at finansiering av prosjektet kommer opp i kommunestyret mandag 26.juni, karenstiden på tildelingen løper i samme periode.