KOFA har avgitt sin uttalelse i saken om Stiklestad skole

KOFA har gått gjennom klagesaken vedrørende tildeling på Nye Stiklestad skole, hvor FuglesangDahl hadde klaget på Verdal kommunes tildeling. KOFA finner at kommunen har brutt regelverket, men ikke så omfattende som klagen tilsa. 

Uttalelsen til KOFA sier følgende: 

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for prosjektering og oppføring av Nye Stiklestad skole. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt regelverket ved å gi valgte leverandør uttelling for miljøtiltak som ikke inngikk i leverandørens pristilbud. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konsekvensen av et slik brudd er nå tatt til følge av Verdal kommune, og prosjektleder Birger Røeggen kan opplyse om at kommunen de siste dagene har gjennomført en ny vurdering av det punktet KOFA har påpekt. Røeggen sier videre at det er viktig for oss i kommunen å ta rådene vi får fra KOFA til etterretning, slik at prosessen blir riktig for alle parter. 

- Selvfølgelig hadde vi ønsket at det ikke hadde vært feil i prosessen i utgangspunktet, men når feilen er der, er det viktig for oss å rette opp i den. Vi er også fornøyd med at KOFA konstaterer at kommunens vurdering har vært i henhold til regelverket på 4 av 5 klagepunkter, sier Røeggen.

Prosjektlederen kan videre meddele at omgjøring av tildeling ble offentliggjort for tilbyderne torsdag 30/11.

I brevet til tilbyderne heter det blant annet:
“Verdal kommune forholder seg til KOFA sin vurdering og konkluderer etter dette med at tidligere evaluering ved valg av leverandør var i strid med anskaffelsesregelverket. Tildelingsevalueringen må da rettes. Verdal kommune skal kun rette den feilen som ble påpekt av KOFA, det vil si at miljøtiltak som ikke anses å inngå i leverandørens pristilbud må ses bort fra. På denne bakgrunn er det tatt en ny vurdering og ny poengberegning på tildelingskriteriet «Miljø» i konkurransen Nye Stiklestad skole.”

Stiklestad skole - Klikk for stort bilde

Etter den nye vurderingen er det klart at endringene ikke er utslagsgivende i forhold til hvem som blir vinner av konkurransen. Grande Entreprenør AS tildeles kontrakten på nytt.

I tråd med gjeldene lov og regelverk er det karenstid frem til 10. desember 2023.