Nye Vinne barnehage - infobrev uke 12

Da begynner det å nærme seg oppstart for bygging av ny Vinne barnehage.

Vi i Grande Entreprenør og våre samarbeidspartnere har siden i midt i november jobbet i tett
samarbeid med Verdal kommune og ansatte i Kanutten og Vinne barnehage for å utvikle den nye
barnehagen.

Vi er midt inne i en hektisk fase med detaljprosjektering og planlegging, og det er mange
beslutninger som skal tas, og detaljer som skal løses.

Parallelt med planleggingen er det en del forberedende arbeider som skal i gang. Vi skal starte
rivingen av det gamle Prix-bygget og den gamle barnehagen. Rivingen blir utført av en av våre
underentreprenører, AF Decom, og de planlegger å begynne sine arbeider mandag 8. april. Før den tid skal vi sette opp byggegjerde, og sørge for at området sikres.

Naturlig nok vil rivingen medføre en del støy og trafikk med store kjøretøy, men vi lover å ivareta
sikkerheten på området.

Omlegging av høyspent som ligger i bakken tvers over tomta skal også gjøres i løpet av april/begynnelsen av mai, og det samme gjelder omlegging av kabel for VKTV. Koordinering av disse arbeidene er godt i gang, og valg av traseer og løsninger detaljeres og kvalitetssikres.

Fredag 22.03.24 markerte barna i Vinne barnehage at nå flytter de ut av sin gamle barnehage og går over i en periode med midlertidig opphold. Dette gjorde de ved å tyvstarte rivingen. Rivingen ble avsluttet med Solrik og mini melkesjokolade. Vi håper at gjengen blir fornøyd når vi er ferdige, og skal nok få involvert dem så godt vi kan gjennom byggeperioden.