Første spadetak for Stiklestad skole

Fredag går startskuddet for Nye Stiklestad skole. Ordfører Pål Sverre Fikse får æren av å sette det første spadetaket i jorda på tomta der ny skole etter planen skal stå klar til skolestart i 2025.

Røstad Entreprenør - Klikk for stort bildeOrdfører Pål Sverre Fikse og Kent Are Flyum fra Røstad Entreprenør

Dette er en viktig milepæl for et byggeprosjekt kommunen har jobbet mye og lenge med. Krevende grunnforhold har forsinket prosjektet en hel del, men grundige geotekniske undersøkelser viser at det er trygt å bygge ny skole her. Det er godt å endelig være i gang, sier ordfører Pål Sverre Fikse.

Også kommunedirektør i Verdal, Geir Olav Jensen, er fornøyd med at man nå vil se at det skjer noe på skoletomta.

- Dette er et arbeid som har tatt tid å få startet opp, både som følge av omfattende miljøundersøkelser og grundige kartlegginger knyttet til risikoen for kvikkleireskred i området. Det å sikre at jobben utføres på en god, trygg og miljømessig bra måte har vært avgjørende viktig for kommunen, sier Jensen.

Røstad Entreprenør - Klikk for stort bilde

Det er Røstad Entreprenør som står for grunnarbeidet på tomta – i første omgang er det snakk om tiltak for forbelastning.

- Det er positivt at prosjektet nå kommer i gang og at kommunen gjør investeringer som gir ringvirkninger for oss som næringsaktører. Vi setter pris på tilliten fra kommunen, sier Terje Bekkevold, daglig leder i Røstad Entreprenør.

Kommunestyret i Verdal har vedtatt å bygge ny skole på Stiklestad der felles- og tilleggsareal skal dimensjoneres for en kapasitet på 250 elever.