Nye Vinne barnehage - infobrev uke 17

Da er rivinga godt i gang, og området er i forandring fra dag til dag. Parallelt med rivinga pågår det detaljplanlegging og forberedelser til oppstart bygging.

Før vi kan begynne bygging på tomta, må fiber for kabeltv legges om, og i tillegg går det en høyspentledning i grunnen tvers over tomta, som også må flyttes før vi kommer i gang. Arbeidet med flytting av fiber påbegynnes denne uka, og det vil derfor bli noe gravaktivitet på tomta fra denne uka av.

For å kunne utføre graving for den nye traseen må gangveien på vestsiden av "Prix"-tomta stenges, og etter hvert er vi også avhengig av å stenge gangveien som går i nordenden av tomta (mellom skolens fotballbane og tomta).

Skiltplan for denne stenginga sendes inn til godkjenning i begynnelsen av uka, og stenging gjøres så fort denne er godkjent. Stengingen vil medføre at myke trafikanter må finne ny vei til skolen i en periode på ca. tre uker. Vi ber om at avstenging respekteres, og at skilting følges.

På bildet er det veiene med de grønne stiplede strekene som blir stengt, mens gule og oransje streker viser alternativer til hhv. ny gangtrase og biltrase.

Nye Vinne barnehage - Klikk for stort bilde