Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2023

Partier og andre grupper kan stille liste til kommunestyrevalget i 2023.

Frist for å levere listeforslag er fredag 31. mars klokken 12:00.

Posten må være kommet frem, eller forslaget må være levert, innen fristen fredag 31. mars klokken 12:00. Listeforslag levert etter fristen avvises.

I henhold til valglovens § 6-6 (1) skal listeforslag legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn til kommunen. Til orientering kan disse forslagene endres helt fram til fristen 31. mars 2023 kl. 12.00.