Innsynsrett postliste

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Du kan be om innsyn i dokumenter og få kopi av dokumenter på e-post eller ordinær post. 

Du må opplyse om hvilken sak det gjelder med saksnummer, sakstittel, dokumenttittel, journaldato, avsender/mottaker, og andre opplysninger som du finner på postlisten.

Les mer på lovdata.no

Innsyn i hele saker

Du har også rett til å be om innsyn i alle dokumenter i en sak. Vær oppmerksom på at en sak kan inneholde mange dokumenter. Gå derfor gjennom saken og be om innsyn i de dokumentene du har behov for.

Unntatt offentlig innsyn

Enkelte dokumenter vil være underlagt taushetsplikt i lov eller i medhold av loven. Det gjelder f. eks. interne dokumenter eller dokumenter som inneholder opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

Dokumenter som er underlagt taushetsplikt, blir i postlistene merket med hjemmel og påfølgende lovparagraf.  Avs/mot er merket med *****.

Dersom du ønsker innsyn i et dokument som er unntatt offentlighet, send e-post til postmottak@verdal.kommune.no. Opplys om saksnummer, tittel, journaldato, avs/mot.

Dersom du får avslag på kravet om innsyn, kan du påklage vedtaket til Statsforvalteren i Trøndelag. Klagen sendes til Verdal kommune, som videresender til Statsforvalteren.

Postliste