Tilgjengelighetserklæring

Alle skal ha like muligheter til å bruke nettstedene tilhørende Verdal kommune. Vårt mål er å utforme innhold slik at det er tilgjengelig for alle. 

Les mer om hva en tilgjengelighetserklæring er.

Disse tilgjengelighetserklæringene gjelder for nettsider som Verdal kommune eier, og tjenester/løsninger som vi benytter.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettsidene, og følger standarden Retningslinjer for universell utforming av nettinnhold (WCAG) 2.1.

Nettsteder

Verdal kommune - verdal.kommune.no

Kjente feil og mangler

Selv om vi gjør vårt beste for at alt innhold på nettstedet skal være universelt utformet, vet vi at det kan finnes mangler.

  • PDF-/Word-dokumenter kan ha mangler i formatering, struktur og bilder/illustrasjoner. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre og erstatte disse dokumentene, slik at de blir lesbare på nettsidene.
  • Google-kart er tredjepartsløsning, og disse kan være mangelfulle med hensyn til universell utforming.
  • Organisasjonskart er tredjepartsløsning, og kan være mangelfull med hensyn til universell utforming. Ny løsning for dette vil komme på plass innen kort tid.
  • Skjema og nedlastbare dokumenter via tredjepartsløsninger kan være mangelfulle med hensyn til universell utforming.

Elements Publikum

Framsikt

Bibliofil 

Min kommune

eDialog

Bekymringsmelding

Apper

Digitalt ledsagerbevis

 

Gi oss en tilbakemelding

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller går du glipp av innhold på grunn av at nettsidene ikke er universelt utformet?

Send oss en tilbakemelding via dette skjemaet: