Spørretimen - kommunestyret

Du kan som innbygger i Verdal kommune stille et åpent spørsmål til kommunestyret.

Verdal kommunestyre vedtok i sitt møte den 02.03.2009 (sak 19/09) å innføre åpen spørretime i forbindelse med kommunestyremøtene. Spørretimen skal gjennomføres i følge retningslinjene nedenfor.

Retningslinjer

 1. Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gjennomføres det inntil 20 minutter offentlig spørretid i møtesalen. Ordningen gjelder ikke i forbindelse med kommunestyrets behandling av årsbudsjett.
   
 2. Spørretiden utløper når det ordinære kommunestyremøtet settes.
   
 3. Alle personer bosatt i Verdal kommune kan stille spørsmål. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer kan selv ikke delta som spørrere. Spørsmål kan rettes til kommunestyret v/ordfører.
  Ordfører (evt. i samråd med gruppelederne) avgjør hvem som skal svare.
   
 4. Spørsmålene må innleveres skriftlig til ordfører senest kl. 10.00 2 virkedager før møtedag.
   
 5. Spørsmålene skal gjelde kommunale forhold.
   
 6. Det kan ikke tas opp saker som er taushetsbelagte eller er under ordinær klagebehandling. Det kan heller ikke tas opp saker som har sin ordinære behandling samme møtedag.
   
 7. Kommunalt ansatte kan ikke stille spørsmål som angår eget arbeidssted.
   
 8. Etter spørsmålet er blitt besvart gis det adgang til 2 korte replikker mellom spørrer og den som svarer på spørsmålet.
   
 9. Det skal ikke fattes beslutninger i spørretimen.
   
 10. Oppstås det tvil om disse retningslinjene, er det møteleder som har avgjørende myndighet.
   
 11. Det skal føres protokoll fra spørretimen.