For foresatte

Skolemiljø

Skolemiljø Udir-3-2017

IST foresattmodul

I IST kan foresatte finne fravær, anmerkninger, terminkarakterer og evt. individuelle opplæringsplan for egne barn.

 IST

Schoollink

Vi oppfordrer alle foresatte til å oppdatere sin kontaktinformasjon på IST. For å følge opp elevene benytter skolen Schoollink, og det er nyttig å laste ned denne appen på din mobil. 

Schoollink

  • Her meldes fravær og du ser timeplanen
  • meldinger til og fra skolen, ukeplaner og kalender

It's Learning

  • Oppgaver og vurderinger

It's Learning

Mine samtykker

Skolene i Verdal bruker Scoollink som samtykkeportal for å spørre foreldre om lov til eksempelvis å ta bilder av elev, delta på gudstjeneste før jul og lignende. Du kan samtykke og trekke tilbake samtykke når du vil. 

Sletting av gyldig fravær

Søk om sletting av gyldig fravær

​Klage på karakter

Klage

Retningslinjer for klassekasse og klassetur i foreldreregi

Vedtatt i KFUV 14/6/23.