Starte på skolen

Alle grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de hører til. Verdal kommune er inndelt i skolekretser, og elevene har rett til skoleplass i den skolekretsen de tilhører (nærskolen).

Innskrivning i skolen for 1.-klassinger

I slutten av november sender skolene informasjonsbrev om tildelt skoleplass til de kommende førsteklassingenes foreldre. Elevene blir automatisk innmeldt til skolen i skolekretsen der de bor. 

Vi ønsker likevel at foreldrene svarer på innmeldingen i perioden 2.-13. desember.

Skoleinnmelding

Takker man nei må dette begrunnes med enten flytting eller at eleven har plass på privatskole.

Innmeldingen til skole vil starte opp i starten av desember og sluttføres midt i januar. 

Den enkelte skole vil informere om møtepunkter og informasjon om skolestarten på sin skole. 

Hvilken skolekrets tilhører jeg?

For å finne skolekretsen dere bor i, se kartet som viser skolene og skolekretsene. 

Innflytter i Verdal kommune?

Er du ny i Verdal kommune? Ta kontakt med nærskolen til barnet eller oppvekstfaglig rådgiver i kommunen.