Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er en ordning som gir funksjonshemmede mulighet til å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnad på offentlige kultur- og fritidsarrangement, og på transportmidler der ordningen aksepteres. 

Hvem kan få ledsagerbevis?

Funksjonshemmede som har behov for å ha med seg ledsager på fritidsaktivitet kan søke om ledsagerbevis. Kortet gir fri adgang til de steder og arrangementer som aksepterer ordningen. Den funksjonshemmede som eier ledsagerbeviset betaler gjeldende inngangspris, ledsager går gratis. 

Hvor gjelder ledsagerbeviset?

Ordningen med ledsagerbevis er ikke lovpålagt, men en frivillig ordning som kommunene kan innføre.

Ledsagerbeviset gjelder i hele landet der arrangører, transportselskap eller institusjoner som krever inngangspenger har akseptert ordningen.

Ved misbruk vil det kunne bli inndratt av kommunen.

Du kan lese mer om ordningen på helsenorge.no

Digitalt ledsagerbevis

Fra 1. januar 2024 er det mulig å vise frem ledsagerbeviset via mobilen. Dersom du får innvilget ledsagerbevis, vil du motta vedtaksbrev i posten. Beviset får du tilgang til ved å laste ned appen “Ledsagerbevis” eller ved å logge inn på ledsagerbevis.no. Dette gjelder for søknader som er mottatt f.o.m. 2024. 

Det vil fortsatt være mulig å få et fysisk ledsagerbevis (plastkort) i tillegg til det digitale beviset. Husk å hake av for dette i søknaden.

Har du et fysisk kort fra før, men ønsker digitalt bevis, kan du sende en henvendelse til servicekontoret@verdal.kommune.no. Legg ved bilde av deg selv, slik at vi får lagt inn dette i registeret.

Slik søker du ledsagerbevis

Du søker om ledsagerbevis ved å fylle ut søknadsskjemaet under.

Søk om ledsagerbevis

Dette må du legge ved søknaden:

  • Bilde
  • Uttalelse fra helsepersonell (primærlege, spesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon)