Etablererprøven (serveringsloven)

Hvem kan ta prøvene?

Alle som ønsker det, kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringssted, og servere mat og alkoholholdig, må ha bestått etablererprøven.

Hva er pensum?

Boka «Læremateriell – Etablererprøven for serveringsvirksomheter» er pensum. Boken kan kjøpes hos VINN

Hva koster det?

Prøven koster 400 kroner og påmelding er bindende. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til prøven. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring. Du betaler på Servicekontoret, Verdal kommune, før du tar prøven. Kvittering tas med når du skal ta prøven.

Hvor tar du prøven?

Prøvene gjennomføres av Securitas, og det blir ved påmelding opplyst hvor og når prøvene blir avholdt. Du bes melde deg opp til prøven i god tid før du trenger beviset.

Gjennomføring av prøven

  • Møt opp senest 15 minutter før prøvestart for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort og bankkort med bilde. Kommer du for sent får du ikke avlegge prøven.
  • Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.
  • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk. Du kan bruke norsk ordbok.

Tilrettelegging ved spesielle behov

  • Dyslektikere kan avlegge etablererprøven muntlig (krever legeattest).
  • Har du andre spesielle behov, tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette avtales på forhånd.

Hvor mange ganger kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det koster 400 kroner for hver gang.

Utstedelse av bevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Påmelding

Du melder deg på slik:

Tlf. 414 53783 eller epost: trond.myrvang@securitas.no