Hvor mye skal jeg betale?

Endelig vedtak om eiendomsskatt for inneværende år blir tilgjengelig for eiere i eget vedtaksbrev senest 1. mars.

For å finne ut hva som skal betales i eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger, tar vi utgangspunkt i den vedtatte taksten på eiendommen og ganger den med 70% som er en lovpålagt reduksjonsfaktor. Summen vi da får ganges med gjeldende skattesats og det er denne summen som blir det årlige eiendomsskattebeløpet.

Eiendomsskatten = (takst * 70 %) * skattesats

Skattesatsen og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt i henhold til eiendomsskattelovens bestemmelser.

Skattesatser

  • Generell skattesats for 2024 er 4,5 promille.
  • Skattesats for bolig- og fritidseiendommer er 2,5 promille.

Logg inn på "Min side" for å se din eiendomsskatt.