Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, og fastsetter mål og strategier Verdal som lokalsamfunn og som kommuneorganisasjon. Planen gir retning for utvikling, drift og arealbruk i kommunen. Gjennom bred dialog og utstrakt medvirkning vil planen være et resultat av de behov og prioriteringer som vurderes og drøftes underveis.

Samfunnsdelen er kommuneorganisasjonens overordnede strategiske plan for alle sektorer og fagområder. Den skal derfor ligge til grunn for all kommunal virksomhet.

Kommuneplanens samfunnsdel Verdal vedtatt 27.09.2021