Detaljregulering Oberst Lemforts veg 35 og 37

Verdal kommunestyre har i møte den 26. september 2022 vedtatt reguleringsplan for boligutbygging:

Detaljregulering Oberst Lemforts veg 35 og 37 – sak 86/22

Planområdet på ca. 3 daa er lokalisert i eksisterende boligfelt på Ørmelen, like ved rundkjøringen “Holbergkrysset” (krysset Fv. 757 Stiklestad allé x Magnus den godes veg). Boligtomta 18/34 er nylig delt i to, og planen legger til rette for at fradelt areal 18/1450 (Oberst Lemforts veg 37) kan bebygges med to tre- eller firemannsboliger i to etasjer med tilhørende carporter/garasjer og boder. Bolighus på 18/34 (Oberst Lemforts veg 35) beholdes. Adkomst fra Oberst Lemforts veg.

Vedtatt plan med tilhørende saksdokumenter