Fortetting i villaområdene - forslag til mindre endring av kommunedelplan Verdal by

Utvalg for plan og samfunn har i møte den 14. februar 2023, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, vedtatt at følgende planforslag til detaljregulering og endring av kommunedelplan Verdal by sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn:

Fortetting i villaområdene - forslag til mindre endring av kommunedelplan Verdal by

Formålet med endringene er bedre styring av boligfortetting i de sentrumsnære villaområdene. De foreslåtte mindre endringene av planbestemmelsene har til hensikt å tydeliggjøre hva som menes med småhusbebyggelse.

Saksdokumenter

Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicekontoret tlf. 74 04 82 00.

Eventuelle uttalelser sendes til:

Verdal kommune
Postboks 24
7651 Verdal

Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@verdal.kommune.no

 

Høringsfrist

17. april 2023

Send inn din uttalelse