For folkevalgte

Informasjon til folkevalgte

Veiledere fra KS og regjering:

Håndbok for ordfører

Møtet er satt

Folkevalgtes rettigheter og plikter

Folkevalgtes arbeidsgiveransvar

Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll

Folkevalgt lederskap og organisering av oppgaveløsningen

Veileder om saksbehandling i folkevalgte organer i kommunen

Folkevalgtopplæring: 

KS folkevalgtprogram - Boka "Tillit"

Program folkevalgtopplæring 13. og 14. (PDF, 143 kB)november 2023 (PDF, 143 kB)

Presentasjoner folkevalgtopplæring 13. og 14. november 2023

Reglement og forskrifter

Reiseregning/taptarbeidsfortjeneste:

Reiseregning og tapt arbeidsfortjeneste  (PDF, 162 kB)

Tapt arbeidsfortjeneste (bekreftelse fra firma) (PDF, 36 kB)

IPAD-guide folkevalgte

Guide installering av IPAD og firmaportal (PDF, 3 MB)

Installere kommunal epost på privat telefon (Firmaportal)

Firmaportal android (PDF, 484 kB)

Firmaportal apple mm (PDF, 258 kB)

First Agenda

First Agenda Prepare - elæring

First Agenda - Logg inn:

Gjestenett

Veiledning for å komme inn på gjestenett  - WIFI (PDF, 243 kB)

Har du blitt utsatt for hatefulle eller diskriminerende ytringer?

Veileder fra kommunal- og distriktsdepartementet om forebygging og håndtering av hatefulle ytringer, hets og trusler mot politikere og kandidater

Verdal kommune har sluttet seg til valgløftet 2023 - les under:

 Valgløftet 2023