Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Verdal kommune. Vedtatt av Verdal kommunestyre 27. juni 2022.