Forskrift folkevalgtes godtgjøring mv. perioden 2023-2027

Forskriften har som mål å sikre at kommunens folkevalgte får kompensasjon for sin arbeidsinnsats som ombudsmenn, erstatte tap i arbeidsinntekt, samt dekke utgifter forbundet med tillitsverv.

Forskriften er fastsatt i henhold til forvaltningslovens § 37 og utarbeidet i samsvar med kommunelovens kapittel 8, hvor det går fram at følgende skal vedtas i forskrifts form:

  • Skyss-, kost- og overnattingsgodtgjørelse (§8-3)
  • Dekning av utgifter (§8-3)
  • Tapt arbeidsinntekt (§8-4)
  • Godtgjøring for politisk arbeid (§8-4)
  • Ettergodtgjøring for folkevalgte som har vervet som hovedbeskjeftigelse (§8-6)
  • Pensjonsordning for folkevalgte (§8-7)
  • Rett til sykepenger for folkevalgte som har vervet som hovedbeskjeftigelse (§8-8)
  • Rettigheter ved yrkesskade for folkevalgte som har vervet som hovedbeskjeftigelse (§8-9)
  • Permisjon for folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse (8-10)