Reglement administrasjonsutvalget

Reglement for administrasjonsutvalget i Verdal for perioden 2019-2023