Parkering for forflyttingshemmede

Er du bilfører eller passasjer og har særlige problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Hva er parkeringstillatelse?

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringsmuligheter knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet.

Man får vanligvis tillatelse for 2-5 år. Parkeringstillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden, dersom ikke annet er gitt beskjed om.

Parkeringstillatelse er et enkeltvedtak for en tidsbegrenset periode. Ved behov for ny tillatelse, så må det sendes inn ny søknad.

Parkeringstillatelsen følger eieren av parkeringskortet, ikke kjøretøyet. Misbruk vil medføre inndragning av kortet og eventuelt anmeldelse. 

Hvem kan få?

Du kan søke om parkeringstillatelse: 

 • Du må ha store forflytningsvansker, som må dokumenteres med en legeerklæring fra en lege. 
 • Du har særlig behov for parkeringsmuligheter nært bosted, arbeid eller i forbindelse med annen regelmessig aktivitet. 
 • Du må være bosatt i Verdal kommune.

Slik søker du

Søk om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 

Dokumentasjon til søknad

 • Legeerklæring
 • Passbilde

Legeerklæring må skaffes før du søker. Legeerklæringen og passbildet kan lastes opp i søknaden, eller sendes til kommunen via post. Du kan også levere det til oss på servicekontoret. 

Verdal kommune
Postboks 24
7651 Verdal

Legen kan også fylle ut legeerklæring elektronisk.  

Legeerklæring

Hvor kan du parkere?

Du kan benytte parkeringstillatelsen

 • på offentlig reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede.
 • på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, uten å betale avgift.
 • på offentlig parkeringsplass inntil dobbel lengde på parkeringstid, unntatt der det er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede.
 • på steder hvor det er innført boligsoneparkering. I Verdal finnes ikke dette, men i en del andre byer gjør det. Det er alltid skiltet med boligsoneparkering. 

Du kan ikke parkere

 • i strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering.
 • på parkering reservert for andre brukergrupper. Som for eksempel parkering for buss, taxi, motorsykkel eller lignende. 
 • på private parkeringsplasser og i private parkeringshus. Disse har egne regler, dette står opplyst på parkeringsplassen. 

Lover og regelverk

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede