Parkering i Verdal

Det er ingen områder med avgiftsparkering i Verdal kommune.

Det kan likevel forekomme at det under enkelte store arrangement at det organiseres egne parkeringsplasser med vakt og avgift. 

Parkeringsbot

Ettersom det ikke er avgiftsparkering i Verdal kommune, vil du bare kunne få parkeringsbot ved å parkere i strid med lover og regler (f. eks. på plass reservert forflytningshemmede uten å ha bevis). Det er politiet som eventuelt bøtelegger feilparkerte bilder i Verdal, da kommunen ikke har egne parkeringsvakter.