Privat avløpsanlegg

Vi viser til plan- og bygningsloven, tilknytning til infrastruktur.

§ 27-1. Vannforsyning

Når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen. Vil dette etter kommunens skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning.

§ 27-2. Avløp

Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Vil dette etter kommunenes skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning.

Det er byggesaksavdelingen som har saksbehandling på private avløpsanlegg.

Søknad om utslipp av santiært avløpsvann fra hus og hytte (PDF, 619 kB)

Veileder til søker av utslippstillatelse (PDF, 335 kB)