Overvann

Tilkobling av takvann, overvann og drenering krever tillatelse fra kommunen.