Vannkvalitet - Drikkevann

Hoveddrikkevannskilde for Verdal kommune er Leksdalsvatnet, og for de som har kommunal vannforsyning kommer vannet fra denne sjøen. I tillegg finnes det flere private vasslag (bl.a. Leirsjø Vasslag).

Kommunen har ikke vannprøver fra private vasslag. For å få tilgang til dette må det respektive vasslaget kontaktes.

Hardhet på vann fra det kommunale nettet:

  • Hardhet på vann måles i tyske grader (skrives dH)
  • Hardhet på vann fra det kommunale nettet er: 0,8 dH
Hardhet på vann
Milligram kalsium pr mg cal/l Hardhet
0 - 5 Lite hardt
5 - 10 Middels hardt
10 - 15 Hardt
over 13 Veldig hardt

Informasjon om drikkevannskvaliteten på ledningsnettet i Verdal.

Vanningsrestriksjon

I tørre perioder kan det være nødvendig å innføre vanningsrestriksjoner i enkelte områder i kommunen. Eventuelle slike restriksjoner blir kunngjort på vanlig måte i lokalavis og på kommunens nettside.