Informasjon til publikum om brøyting

Vinteren og brøytesesongen er i gang og Verdal kommune mottar mange henvendelser om stort og smått.

Generell informasjon

Verdal kommune har ansvaret for å brøyte og strø over 175 km med kommunal vei, gang-/ sykkelveier og fortauer, samt offentlige parkerings- og sentrumsarealer. På mange av rodene utenfor sentrum utfører kontraktør vintervedlikehold.

Kommunens brøyteordning omfatter IKKE snørydding av private veier eller innkjørsler. Gårdeiere i sentrum har selv ansvaret for å rydde og strø inngangspartier og andre arealer som benyttes, selv om Verdal kommune av og til brøyter dette når vi rydder snø i sentrum.

Kommunen ønsker å holde kommunale veier farbare og trafikksikre gjennom hele vinteren med en god beredskapsordning i tidsrommet 1. november til 15. mai. Det betyr at teknisk vakt kaller ut mannskaper etter behov.

Snøbrøyting er tidkrevende

Ved normalt snøfall vil brøyting og strøing ta litt tid, kanskje opp mot 6-8 timer før alle rodene og parkeringsareal er ryddet. Ved større snøfall må det påregnes at brøyting og strøing vil ta lengre tid, samt en del etterarbeid med rydding av snø. Dette kan, under noen forhold, ta flere dager.

Snø i innkjørsel

Brøytemannskap har ikke kapasitet til å fjerne snø i private innkjørsler, men mannskapene prøver så godt som mulig å ta hensyn. Ved store snøfall vil derfor mange innkjørsler bli fylt med snø.

Huseierne har iht. Veglova § 57 ikke anledning til kaste snøen ut på veien/fortauet igjen og § 43 slår fast at den som eier avkjørselen er ansvarlig for vedlikehold og fjerning av snø.

Framkommelighet for brøytemannskapene våre

Mange boligfelt og trange gater blir ikke brøytet tidlig nok på grunn av at brøytemannskapene må stanse ved feilparkerte biler og søppeldunker. Forviss deg om at biler eller annet du eier står lovlig parkert og ikke er til hinder for brøyting iht. Veglova § 37.

Husk at en brannbil eller større kjøretøyer trenger minimum tre meter bredde for å komme frem. I brøytesesongen er det ønskelig at søppeldunker først settes ut mot gata hentedagen. Unngå å plassere dunken på fortau eller veiareal. Disse er ofte til hinder for brøytinga.

Brøyteskader

Husk merking av utsatte gjerder og lignende minimum en halv meter fra det du vil markere. Eventuelle skader skal raskest mulig varsles skriftlig til Verdal kommune.

E-post: postmottak@verdal.kommune.no. Merkes "Brøyteskader 2023".

Det må gis tilstrekkelig informasjon og gjerne bilder. Husk å oppgi både adresse og kontaktinformasjon/e-post.

Presiserer at gjerder o.l. som står nær vei SKAL være solide nok til at de tåler snølast fra vanlig brøyting.

I utgangspunktet erstattes gjerder o.l. bare når det beviselig har vært direkte påkjørsel. Skade på gjerder, hekker, belegningsstein osv. som er plassert i, eller for nært, veiarealer eller er kommunal eiendom, vil ikke være erstatningspliktig uansett.

Tining og flom

I vårt klima har vi mange tineperioder i løpet av vinteren. Dessverre rekker vi ikke over alle problemområdene når det står på som verst. Vi oppfordrer derfor beboerne til å sjekke nærmeste sluk og stikkrenne, og fjerne alt som hindrer vannet i å renne fritt. Det er ofte nok å pirke litt i isen/sørpa for å unngå store vannskader på hus og eiendom.

Beskjæring av busker og trær som henger ut i veg eller fortau

Hus- eller gårdeier skal iht. Veglova § 31 og Naboloven fjerne all vegetasjon som henger ut over vei eller fortau lavere enn tre meter. Greiner som henger ut over vei og fortau er til stort hinder for brøytemannskapene, renovasjonsbiler og andre større kjøretøy, som får skadet speil og frontruter. Overhengende greiner medfører ofte en smalere brøytet vei og i enkelte tilfeller at veier ikke blir brøytet.

Vi håper at også du vil gjøre en liten innsats for fellesskapet, så skal vi gjøre vårt beste for å holde veier og fortau godt fremkommelige i vinter fra 1. november – 15. mai.

Til info skal veiene være vårrengjort til 16. mai.

- Teknisk drift