Verdalsvassdraget

Verdalsvassdraget består av blant annet Helgåa, Verdalselva, Inna, Trongdøla og et utall større og mindre elver/bekker og vann. Vassdraget er vernet.

Akutte henvendelser

Ved større ras, eller i situasjoner der det er fare for liv, helse eller infrastruktur (vei, vann osv.), ring 112. Nødetater og politi har egne rutiner for å varsle kommunen og de vil varsle kommunens beredskapsledelse.

Beredskapskoordinator Verdal kommune: Siri Strand, tlf. 907 80 374.

E-post beredskapskoordinator / beredskap@verdal.kommune.no 

Bekymringsmeldinger

Gjelder erosjon/grunnbrudd på forbygninger i vassdrag (flomsikring), samt mindre ras og utglidninger. Eller i forbindelse med saker der det er fare for ras eller der grunneier ønsker befaring og vurdering/oppfølging fra NVE.

Ansvarlig Verdal kommune: Svein Øyvind Hovland, tlf. 976 65 098.

E-post Svein Hovland

Skjema for innmelding av mindre ras og utglidninger

Digitalt skjema Utskriftsversjon (PDF, 122 kB)