Elvegården barnehage (privat)

«Små og store skal føle seg verdifulle i ett felleskap».

Om oss

Barnehagen ligger på en gammel gård, midt i sentrum av Verdal sentrum. Vi er en by-barnehage, men har mange flotte turmål i vårt nærmiljø. Ett kjært sted vi har, er ”Kjæran”- en naturlekeplass 20 minutters gange fra barnehagen. Her har de eldste barna friluftsbase flere dager i uken, men alle barnegruppene bruker området så ofte de kan.

«En dag på Elvegården, er en dag med mange gleder, gode klemmer og øyeblikk for barn og voksne. Ingen dag er lik, men alle dager er unike, forkledt i mulighetenes farger. Vi er en liten og lun privat barnehage på ett gammelt lite småbruk midt i Verdal sentrum. Vi er opptatt av barnets egenverdi og setter gjenbruk og det mulighetsrommet vi har høyt. For oss er det viktig at barna får tilegnet seg robusthet, gis motstand utifra kapasitet og få utvikle seg i samspill i menneskemøter, med trygghet som grunnmur..»

For oss er Livsmestring hos barn, ett gjennomgående tema vi jobber med. Våre barnegrupper, består av 3 små grupper, Marihønan 0-2 år, Revan 2-4 år og Tigran 4-6 år. I år er vi totalt 23 barn.

elvegarden - Klikk for stort bilde

Vår personalgruppe består av fire barnehagelærere og fem pedagogiske medarbeidere.

Vår tilstedeværelse i vår voksenrolle, er viktig i møte med barna, noe vi har mye fokus på i hverdagen. «Livsmestring» i barnas første år, er noe vi har jobbet med i personalet over en 4 årsperiode i vår virksomhetsplan. Ett tema vi ser mer og mer betydning av i årene som kommer.

Personalet sin væremåte påvirker barna gjennom alt vi gjør og hvordan vi er som mennesker. Vår påvirkningskraft som voksne er stor, viktig, men også sårbar.

Vi ønsker å møte barna med kreativitet og humor, være engasjerte og åpne i møter med det barna inviterer oss inn i. Vi er tilgjengelige for barna og bistår barna med godhet og varme når de trenger oss, men også rammer og tydelighet for å hjelpe de å mestre egne liv gjennom robusthet.

Vi har delt barna inn i tre små grupper med 6-11 barn på hver gruppe, hvor nærvær og samspill til enkeltbarnet er daglig i fokus. Vi jobber aldersrelatert, men også tilpasset etter hva barnet trenger her og nå.

For oss er ett godt samarbeid med dere foreldre viktig, da dere foreldre er eksperter på deres egne barn. Trygghet, tillit og god kommunikasjon, er en forutsetning for at vi skal kunne møte barna deres best mulig og gi de det de trenger i hverdagen. Daglige møter ved henting og levering, er daglige rammer, men vi ønsker også å være tilgjengelig for veiledning når ting butter imot.

 

Åpningstid

Åpningstid: Kl. 6.30 - 16.45.
Ferie: Vi har feriestengt iht. vedtekter uke 28-31.

 

Kontaktinformasjon

Styrer: Linda Holmli
E-post: Send e-post
Telefon: 414 29 660

Telefonnummer til avdelingene:
Marihønan: 488 61 403
Revan: 474 87 490
Tigran: 452 65 365

 

Lenker

Til dere foreldre kan vi tilby en webløsning hvor dere kan følge barnet deres gjennom dagene. Vi har en lukket facebookside for foreldre som har barnet hos oss akkurat nå. 
Vi har også en åpen facebookside som er åpen for alle som ønsker å følge oss.

Årsplan: Årsplan 2022/2023
Virksomhetsplan: Virksomhetsplan 2019-2022
Facebook: Elvegården barnehage | Facebook
Hjemmeside: Elvegården barnehage