Læringsverkstedet Havfrua

Om oss

Læringsverkstedet Havfrua Barnehagen ligger ved naturskjønne Havfrua, i Fættaskogen. Vi har et unikt uteområde i og rundt barnehagen. Dette er noe vi benytter oss av daglig. Havfrua Barnehage har 4 avdelinger. Frøya og Draupne, våre avdelinger for barna i alderen 1 til 3 år.

Fenja og Mjølner, våre avdelinger for barn i alderen 3 til 6 år.

Vi deler barnegruppen inn i 6 ulike grupper ut fra alder. Det gjør vi for å legge best mulig til rette for pedagogiske aktiviteter, samlingsstunder, måltid etc. Gruppestørrelsen vil variere noe fra år til år. Vår erfaring viser at gjennom en slik inndeling får vi god tid til alle barna, og har gode muligheter for å knytte og legge til rette for gode relasjoner. Alle avdelingene og våre grupper har solide norrøne navn som henspeiler på en bærekraftig utvikling. 

Vi er en fullkost barnehage som har alle måltider i barnehagen. Vi er en del av læringsverkstedets konsept «ett godt måltid» som har som mål å gi barn og voksne et måltid preget av gode relasjoner, trivsel og sunn og god mat.

Vi oppfyller kravet barnehagen har til bemannings- og pedagogtetthet. Vi har ei stabil personalgruppe med høy kompetanse og ulik bakgrunn.  

Vi ønsker et personale med kunnskap, holdninger, evner og ferdigheter til å etablere, utvikle, vedlikeholde og reparere relasjoner mellom mennesker.

Havfrua barnehage skal være et sted som er preget av trygghet, trivsel og tillit, noe som gir økt kvalitet. Relasjoner og samarbeid har stor betydning for å få frem det beste i hverandre. Dette er noe vi jobber kontinuerlig med, både i barnehagehverdagen og på møter.

Det er alltid den voksnes ansvar for kvaliteten på en relasjon.

Det å skape gode relasjoner handler at barnet skal føle at det blir sett og tatt på alvor i enhver situasjon. Det viktige er opplevelsen barnet sitter igjen med av å være respektert og akseptert som person.

havfrua - Klikk for stort bilde

Kulturen i barnehagen skal være preget av hjertekultur. Hjertekulturen representerer en betydningsfull del av læringsmiljøet som hvert enkelt barn til enhver tid møter. Et godt læringsmiljø i barnehagen danner grunnlaget for god utvikling, lek og læring, helse og trivsel. Gjennom hele dagen jobber vi aktivt for at samspill, omsorg, lek og læring skal gå hånd i hånd. Vi er opptatt av at både barn og foreldrene skal føle seg velkommen i vår barnehage. Alle skal møte et omsorgsfullt og kompetent personale, hvor vi vektlegger et godt samarbeid.

 

Åpningstid

Åpningstid: Kl. 6.30 - 16.45.
Vi har stengt i romjula. Det vil bli sendt ut behovsundersøkelse i forbindelse med påskeferien.
Ferie: Vi stenger tre uker i juli/august hvert år. 
Planleggingsdager: I løpet av barnehageåret har vi seks planleggingsdager, da er barnehagen stengt.

 

Kontaktinformasjon

Styrer: Merete Myran Larsen
E-post: havfrua@laringsverkstedet.no
Telefon: 454 11 945

Telefonnummer til avdelingene:
Troll - 1-åringer: 482 57 088
Ve - 1-2-åringer: 413 45 806
Vilje - 2-3-åringer: 482 50 537
Hugin - 3-4-åringer: 482 82 539
Munin - 4–5-åringer: 413 51 892
Høvding - 5-6-åringer: 482 84 769

 

Lenker

Årsplan: Er ikke godkjent av SU ennå. Legges inn så fort den er godkjent.
Facebook: Havfrua barnehage | Facebook
Instagram: Havfrua barnehage | Instagram
Hjemmeside: Læringsverkstedet Havfrua