Læringsverkstedet Knøttene barnehage base Melan og base Trones (privat)

Om oss

Læringsverkstedet Knøttene Naturbarnehage er en 3-basebarnehage med lokaler i to ulike nærmiljø i Verdal, to baser på Melan (Dag Ringsons gt.10) og en base på Trones (Tronesvegen 304). Våre uteområder er oppdelt og tilpasset både de største og de minste, og vi har fine turområder i gangavstand fra barnehagen både på Melan og på Trones.

knøttene - Klikk for stort bilde

Vi har totalt ca. 130 plasser. På base Melan har vi aldershomogene grupper, mens på base Trones er det en avdeling for småbarn og en avdeling for storbarn.  

Vi oppfyller bemanningskravet og høy pedagogtetthet prioriteres på alle grupper/avdelinger. Personalgruppa er stabil og innehar høy faglig kompetanse innenfor ulike områder. Vi har stort fokus på voksenrollen, og vi skal være tilstedeværende, aktive og engasjerte. Hensynet til barnets beste skal komme først, og som ansatt skal vi alltid ha barnet i fokus.

Vi er en naturbarnehage og bruker mye tid ute, både i barnehagen og på turer i nærmiljøet.

Gjennom at vi er en Læringsverkstedet barnehage jobber vi ut fra et eget pedagogisk konsept i forhold til rammeplanens fagområder. Dette betyr at vi jobber konkret med enkelte områder på ulike ukedager, med en samling om et fagområde – som etterfølges av stasjonsaktiviteter/gruppeaktiviteter som tar utgangspunkt i samme fagområde. I perioder har vi temaarbeid hvor vi jobber med et bestemt tema, og trekker fagområdene inn i dette arbeidet.

Det er den voksnes ansvar at barn trives og har det bra i barnehagen, derfor har vi stort fokus på gode relasjoner i samspillet mellom barn og voksne. Gode relasjoner skal være en rød tråd i alt vi gjør, noe vi mener er med å heve kvaliteten i barnehagen. Dette er med å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø. God hjertekultur er også noe vi hele tiden jobber med som et ledd i dette. På Knøttene skal hjertekulturen representerer en betydningsfull del av læringsmiljøet som hvert enkelt barn til enhver tid møter i barnehagen. Både barn og voksne skal møte et omsorgsfullt og kompetent personale, hvor vi vektlegger et godt samarbeid med foresatte. Gjennom en god hjertekultur mener vi at vi bidrar til å nå vår visjon: «Vi får verdens viktigste verdier til å vokse.»

Gjennom Læringsverkstedets egne matkonsept «Et godt måltid» har vi fokus på et sunt og variert kosthold med naturlige råvarer, og vi serverer all mat i barnehagen. Vi ønsker at barna skal få oppleve matglede og matkultur i en hyggelig atmosfære, og at måltidet er en arena for fellesskap og samspill, mestring, gode opplevelser og samtaler.

 

Åpningstid

Åpningstid: Kl. 6.15 - 16.45 på Melan og kl. 6.30 - 16.45 på Trones.
Vi har stengt julaften og mellomjula, samt at «den stille uke» før påske har vi begrenset åpnet mandag og tirsdag.
Ferie: Barnehagen er sommerstengt i tre uker, fortrinnsvis i uke 29, 30 og 31.
Planleggingsdager: I løpet av barnehageåret har vi seks planleggingsdager, og da er barnehagen stengt.

 

Kontaktinformasjon

Styrer: Marit E. Stene
E-post: knottene@laringsverkstedet.no
Telefon: 950 72 192

Telefonnummer til avdelingene:

Base Melan
Barskingan – 5-åringer: 406 43 705
Sprættertan – 4-åringer: 994 38 147
Ræseran – 3-åringer: 989 05 223
Grommingan – 2-åringer: 464 26 631
Knøttisan – 1-åringer: 464 26 628

Base Trones
Sjøstjernan – 3-5-åringer: 479 14 319
Krabban – 0-3-åringer: 452 69 689

 

Lenker

Facebook: Læringsverkstedet Knøttene barnehage - Melan og Trones | Facebook 
Hjemmeside: Knøttene | Læringsverkstedet