Melakollen barnehage

Et godt sted å være for barn, foreldre og ansatte.

Om oss

Melakollen barnehage er en privat en-avdelingsbarnehage, med 19/20 barnehageplasser. Vi deler barnegruppen i Lillebjørn 0-3 år, og Storebjørn 3-6 år store deler av dagen, for å legge godt til rette for lek, aktivitet, opplevelse og en hverdag tilpasset barnets alder, behov og forutsetninger.

Melakollen barnehage drives som et samvirkeforetak, hvor foreldrene til barna som til enhver tid går i barnehagen, er eiere. Fire representanter fra foreldrene sitter i eierstyret.

Vi ligger landlig til på Landfald, midt mellom Vuku og Stiklestad. Med uteområdet vårt Bårdskogen, et rikt nærmiljø og et engasjert personale, skaper vi dager fylt med stor aktivitet.

melakollen - Klikk for stort bilde

Personalgruppen består av pedagogisk ledere, fagarbeidere, assistent, lærling og styrer/ daglig leder. Med ulik fagbakgrunn, kompetanse, erfaring fra arbeid i barnehagen og interesser som friluftsliv, fysisk aktivitet og kreativitet utgjør vi et allsidig pedagogisk team med barnets beste som fokus.

Vi jobber med fokus på at det skal være kort vei mellom foreldre og personalet i forhold til å snakke om det som er av betydning for barnas hverdag. Det skal være trygt å gå i Melakollen barnehage.

 

Åpningstid

Åpningstid: Kl. 6.30 - 16.45.
Ferie: Vi har stengt jul, påske og fire uker på sommeren (uke 28, 29, 30, 31).
Planleggingsdager: Vi har seks planleggingsdager gjennom barnehageåret.

 

Kontaktinformasjon

Styer: Hanne Berit Gomo Sellæg
E-post: Send e-post
Telefon: 74 07 79 20 / 452 27 317

 

Lenker

Årsplan: Årsplan 2022 (PDF, 2 MB)
Facebook: Melakollen barnehage | Facebook
Hjemmeside: Melakollen barnehage