Stiklestad gårds- og friluftsbarnehage (privat)

Om oss

Barnehagen ligger på Forbregdsmyra som er midt imellom Forbregd-Lein og Stiklestad alle. Vi har et stort uteområde med tilhørende fjøs, men også flotte områder like utenfor gjerde. Vi har to lavvoer og en av dem har naturlekeplass. Stiklestad gårds- og friluftsbarnehage er en barnehage med plass til 46 barn, men antallet barn i barnehagen vil variere ut ifra alderssammensetningen. Vi har i dag tre avdelinger for barn i alderen 0-6 år. Revongan er de minste – 0-2år, Ulvongan er de mellomste – 2-3 år, og Bjørnongan er de største – 4-6 år. 

Barnehagen har to satsningsområder: Gårds- og friluftsliv.

stiklestad - Klikk for stort bilde

Som gårdsbarnehage og gjennom arbeid med dyrene våre får barna erfaring med å ta vare på dyrene i fjøset vårt, samt innblikk i livet som bonde. Barna får være med når vi sår, luker, vanner og høster i grønnsakshagen vår. Med en stor gård som nærmeste nabo opplever også barna og å få være tettere på jobben bonden gjør rundt oss, for eksempel ved høstonna. De får også daglig kontakt med dyrene våre, hester, kaniner, høns, marsvin og hvert år kommer det sau med lam i magen som lammer i fjøset vårt. Når barna får være så tett på dyrene og erfaring med å ta vare på dem så vil dette styrke barnas selvtillit, de lærer om ansvar og empati og får oppleve mestring samhold og vennskap. Barna er ofte veldig opptatt av dyrene, noe som gir mye kos og hygge i barnehagehverdagen.

Det andre satsningsområdet vårt er friluftsliv og vi er derfor daglig ute både på uteområdet vårt, i lavvoene våre eller på turer. Vi bruker enten minibussen, vognene eller føttene våre. Her utvikler barna allsidig kunnskap, verdier, holdninger og ikke minst respekt for naturen, men også for venner, familien og våre medmennesker. Barna erfarer mye ute på tur og i naturen, og vi tar oss tid til å leke, snakke om det vi ser, undre oss og oppleve ting underveis. Ved å være mye ute i friluft vil barna ha en læringsarena som byr på mange muligheter og utfordringer. Gjennom vårt arbeid med friluftsliv ønsker vi at barna skal oppleve glede, læring, fellesskap og mestring, og samtidig bli glade i og trives i naturen, og lære seg å ta vare på den. Vi har to lavvoer like ved barnehagen som blir bruk av alle barnegruppene, hvor vi kan lage mat på bålet, leke og utforske i naturen og på vår naturlekeplass, samt lære seg å sage, spikke og hamre i trygge omgivelser. Å være på tur er også en fin anledning til å øve på basisferdighetene, og det å være en del av et turfellesskap hvor vi hjelper hverandre, viser hensyn og øver på å følge regler. Barna får øve seg på å spikke, bære sin egen sekk, kle seg etter været/forholdene, hjelpe til å lage bål og ellers andre oppgaver vi har på tur. Ved å gi dem tid og rom ute i friluftslivet vil de øve på å bli selvstendige, vise hensyn og oppleve mestring.

Vi er tolv ansatte fordelt på 10,7 årsverk og halvparten av dem er pedagoger, resten av personalet er fagarbeidere og assistenter. Styrer og barnehagens eier deler på en administrativ stilling.

 

Åpningstid

Åpningstid: Kl. 6.30 - 16.45. Ved behov for utvidet åpningstid legger vi til rette for det.
Ferie: Barnehagen er stengt tre uker i fellesferien.
Planleggingsdager: I løpet av barnehageåret har vi seks planleggingsdager.

 

Kontaktinformasjon

Styrer: Ida Kristine Myhre
Telefon: 906 61 722

Daglig leder/eier: Hanne Marte Nervik Myrvold
Telefon: 951 60 763

E-post: admin@stiklestadbarnehage.no

Telefonnummer til avdelingene:
Revongan: 959 70 838
Ulvongan: 910 07 002
Bjørnongan: 415 40 957

 

Lenker

Årsplan: Årsplan
Virksomhetsplan: Virksomhetsplan
Facebook: Stiklestad Gårds- og friluftsbarnehage | Facebook
Hjemmeside: Stiklestad  Gårds- og friluftsbarnehage