Kontakt barnevernsvakta

Barnevernvakten er barneverntjenestenes akuttberedskap. Primæroppgavene er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. 

Barnevernvaktene skal først og fremst sikre at barn og ungdom har det trygt. Alle tiltak barnevernvakten iverksetter, er hjemlet i lov om barneverntjenester. Vi er tilgjengelig på kveld, natt og helg på telefon 489 55 599.

Hvem kan ta kontakt?

Ta kontakt med oss om du selv er utsatt for eller kjenner til at barn og unge utsettes for:

 • Vold eller er vitne til vold
 • Seksuelle overgrep
 • Sterk konflikt mellom foreldre
 • Foreldre som ruser seg med alkohol og/eller narkotika
 • Omsorgssvikt
 • Kjønnslemlestelse
 • Tvangsekteskap

Hva kan jeg få hjelp til?

Vi hjelper barn, unge og familier i akutte situasjoner. Alle kan varsle om en akuttsituasjon. En drøftingssamtale betyr ikke at saken tas inn som en bekymringsmelding. Drøftingssamtaler kan være anonyme i den forstand at barnevernvakta ikke vet hvem som tar kontakt eller hvem bekymringen gjelder.

Trenger du hjelp til å melde inn en bekymring, hjelper vi deg også med det.

Åpningstider vakttelefon 489 55 599

 • Mandag kl. 15:00 - 21:00
 • Tirsdag kl. 15:00 - 08:00 (tilgjengelig på telefon)
 • Onsdag kl. 15:00 - 21:00
 • Torsdag kl. 15:00 - 08:00 (tilgjengelig på telefon)
 • Fredag kl. 15:00 - 23:00
 • Lørdag kl. 15:00 - 23:00
 • Søndag kl. 15:00 - 21:00

Les mer om interkommunal barnevernsvakt

Alarmtelefonen for barn og unge

Er du mellom 7-18 år og trenger hjelp eller kjenner noen som gjør det? Da kan du ringe alarmtelefonen for barn og unge.

Telefonnummeret 116 111 er gratis å ringe!

Her vil du komme i kontakt med en voksen som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge.

Les mer om alarmtelefonen