Send en bekymringsmelding

Er du bekymret for om et barn, ungdom eller en familie har det vanskelig og kanskje trenger hjelp?

Send en bekymringsmelding (digitalt)

Ønsker du å melde inn bekymring anonymt?

Når du sender inn bekymringsmelding digitalt, får barnevernet vite navnet ditt. Barnevernet vil i de fleste tilfeller opplyse familien om hvem som har meldt bekymring, også selv om du helst ville vært anonym. 

Hvis du ønsker å være anonym, må du laste ned skjema og sende bekymringsmeldingen i posten uten å oppgi hvem du er. Du kan også ringe direkte til barnevernet.

Skjema for melding av bekymring anonymt (DOCX, 34 kB)

Skjema sendes til:

Verdal kommune v/Barnevernstjenesten
Postboks 24
7651 Verdal

Offentlige ansatte har meldeplikt

Offentlige ansatte og helsepersonell har plikt om å melde fra til barnevernet om alvorlig omsorgssvikt.

Hvis det ikke er bekymring for alvorlig omsorgssvikt, vold eller overgrep, må du først ha samtykke av foreldrene til barnet det gjelder.

Trenger du hjelp til å melde fra?

Vi kan hjelpe deg dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut en bekymringsmelding.

Hverdager mellom 08.00 - 15:30 kan du ringe oss på telefon 74 04 82 40.

For akutte meldinger kveld, natt og helg: Kontakt barnevernsvakta 

Alarmtelefonen for barn og unge